Organiziranost veterinarske službe na območju sedanje UE Mozirje

 

Do 1.1.1988 je bila veterinarska služba organizirana kot Savinjsko – Šaleška veterinarska postaja Mozirje (v.p. Mozirje + v.p. Šoštanj - Velenje).

 

1.1.1988 se je postaja pripojila k regijskemu zavodu za živinorejo in veterinarstvo Celje – PE Mozirje, ki je pokrival dejavnost na področju celjske regije (Celje, Šentjur, Slovenske Konjice, Laško, Zasavje, Mozirje, Velenje, Žalec) razen Šmarja.

 

3.4.1997 je bila ustanovljena družba z omejeno odgovornostjo Savinjsko – Zadrečka veterinarska postaja d.o.o. Mozirje (vpis v sodni register okrožnega sodišča Celje).

 

21.6.2002 pa je prišlo do preimenovanja podjetja v Veterina Mozirje d.o.o. Podjetje je v lasti zaposlenih in občin UE Mozirje.